Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki
 • Skargi i wnioski

  Szanowni Państwo,

  Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki w Warszawie załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości. Skargi nienależące do kompetencji CIE podlegają przekazaniu do właściwych organów.

  Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska ( nazwy ) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

  Skargi i wnioski do ICEiN można składać:

  1. drogą pisemną na adres: Dyrektor Informatycznego Centrum Edukacji i Nauki w Warszawie Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@icein.gov.pl;
  3. za pośrednictwem platformy e-PUAP, skrytka odbiorcza: /CIE/SkrytkaESP/

  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są w siedzibie ICEiN, w sytuacji, jeżeli nie jest możliwe złożenie skargi drogą pisemną, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo.

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) Dział VIII ,, Skargi i wnioski’’.
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., nr 5, poz. 46).
  Rozwiń artykuł Skargi i wnioski

 

        

Podmiot udostępniający informacje: Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki Data stworzenia : 2023-05-24 13:18 Autor : Monika Stefaniak Data publikacji : 2023-05-24 13:18 Osoba udostępniająca na stronie : Monika Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-24 13:18 Osoba modyfikująca : Monika Stefaniak