Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”

Centrum Informatyczne Edukacji, jako beneficjent projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz.1460 z późn. zm.), ogłasza otwarty nabór Partnera technologicznego w celu wspólnej realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”.


Data wytworzenia: 2018-07-10 Autor: Tomislav Petrović Data publikacji: 2018-07-10 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor BIP Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-26 Osoba modyfikująca: Redaktor BIP

 

        

Podmiot udostępniający informacje: Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki Data stworzenia : 2023-05-23 18:20 Autor : Data publikacji : 2023-05-23 18:20 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-11-10 14:02 Osoba modyfikująca :