Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego „Integracja baz danych sytemu oświaty”

Nazwa projektu

INTEGRACJA BAZ DANYCH SYSTEMU OŚWIATY

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt ma na celu integrację rozproszonych baz danych systemu oświaty, celem udostępnienia instytucjom odpowiedzialnym za realizację zadań oświatowych rzetelnych, spójnych, kompletnych danych, co przyczyni się do prowadzenie polityki oświatowej państwa na szczeblu centralnym, regionalnym, lokalnym w sposób służący podnoszeniu jakości i upowszechnianiu edukacji oraz usprawniający finansowanie zadań oświatowych.


Data wytworzenia: 2017-06-21 Autor: Magdalena Tomaszewska Data publikacji: 2017-06-21 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor BIP Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-26 Osoba modyfikująca: Redaktor BIP

 

        

Podmiot udostępniający informacje: Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki Data stworzenia : 2023-05-23 18:20 Autor : Data publikacji : 2023-05-23 18:20 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-11-10 14:02 Osoba modyfikująca :