Zadania

Zakres działania Centrum obejmuje:

1. Usługi informatyczne na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, w szczególności:

  • projektowanie, programowanie, uruchamianie i utrzymanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie,
  • zapewnienie rozwoju i rozbudowy wdrażanych systemów informatycznych,
  • utrzymywanie, rozwój i techniczną obsługę lokalnej sieci teleinformatycznej,
  • przechowywanie i udostępnianie danych archiwalnych o edukacji,
  • wykonywanie kopii danych,
  • zapewnienie dostępu do Internetu.

2. Utrzymanie Bazy Informacji Oświatowej, udostępnianie zgromadzonych w niej informacji oraz przygotowywanie zmian struktury Bazy wynikających ze zmian legislacyjnych.

3. Realizację zadań zleconych Centrum przez Ministra związanych z zadaniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 22c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Magdalena Tomaszewska

Wprowadził(a): Magdalena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2009-01-06

Data modyfikacji: 2017-03-14