Status prawny

Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki działa na podstawie:

  • Zarządzenia Nr 2/86 Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 2 stycznia 1986 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Informatyki Ministerstwa Oświaty i Wychowania.
  • Zarządzenia Nr 8 Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lutego 2006 r. w sprawie zmiany nazwy i statutu Centrum Obliczeniowego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.

Centrum jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Edukacji i Nauki.

STATUT Centrum Informatycznego Edukacji (Plik PDF 592KB)

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Magdalena Tomaszewska

Wprowadził(a): Magdalena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2016-12-07

Data modyfikacji: 2022-10-28