komunikat

Komunikat nr 1 dotyczący zmiany w Instrukcji wprowadzania i przekazywania danych w systemie informacji oświatowej przy użyciu programu SIO wersja 3.25 (30 września 2018 r.)

W związku ze zmianami w ustawie Karta Nauczyciela obowiązującymi od 1 września 2018 r. w instrukcjach wprowadzania danych na dzień 10 września 2018 r. i dzień 30 września 2018 r. opublikowanych na stronie MEN zmieniony został akapit:

„Tygodniowy wymiar zajęć. Należy wskazać wymiar zajęć wynikający z umowy o pracę lub aktu mianowania, np. 18/18, 22/22, 26/26. Nauczyciel w ramach jednego stosunku pracy powinien mieć przypisany jeden tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, wynikający z art. 42 ust. 3 KN lub ustalony zgodnie z art. 42 ust. 5c ustawy KN” (str. 8 w instrukcji na 10 września i str. 40 w instrukcji na 30 września) oraz akapit:

„Nauczyciel w ramach jednego stosunku pracy powinien mieć przypisany jeden tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, wynikający z art. 42 ust. 3 KN lub ustalony zgodnie z art. 42 ust. 5c ustawy KN (komunikat na ten temat i przykłady sposobu wyliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć zamieszczone są na stronie MEN https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/ustalanie-laczonego-pensum-wedlug-znowelizowanych-przepisow-ustawy-karta-nauczyciela.html)” s. 42 w instrukcji na 30 września.

Zmiany te wynikają z nowej regulacji, obowiązującej od 1 września 2018 r., dotyczącej   ustalania pensum nauczycieli, którzy w ramach jednego stosunku pracy pełnią obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. Dotychczas kwestię tę regulował art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, obecnie zaś jest to uregulowane w art. 42 ust. 5c ustawy Karta Nauczyciela. W załączonym linku są przykłady wyliczania pensum w opisanej sytuacji.

Metryka

Organizacja: Centrum Informatyczne Edukacji

Wytworzył(a): Urszula Michalak-Borkowska

Wprowadził(a): Urszula Michalak-Borkowska

Data wytworzenia: 2018-08-27

Data modyfikacji: 2018-08-27