Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki

Informacja o projekcie pn. „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji”

Nazwa projektu

„Cyfryzacja procesów back – Office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administarcja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.2 Cyfryzacja procesów back – Office w administracji rządowej.

Cel projektu

Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania Ośrodka Rozwoju Edukacji poprzez cyfryzację procesów i procedur dotyczących funkcjonowania obszaru back-office. Zakładany cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie nowego systemu informatycznego Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz modyfikację systemu Wspólnej Przestrzeni Roboczej oraz systemów wspierających jego funkcjonalności stanowiących podstawę cyfryzacji procesów i procedur obszaru back-office Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Instytucje realizujące projekt

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Partner wiodący;

Centrum Informatyczne Edukacji – Partner technologiczny

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do:

 • Pracowników Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz odbiorców usług świadczonych prze Ośrodek.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD),
 • rozwinięcie Wirtualnej Przestrzeni Roboczej,
 • doposażenie infrastruktury informatycznej.

Efekty

W wyniku działań prowadzonych w ramach projektu zostaną osiągnięte następujące korzyści:

 • usprawnienie funkcjonowania Ośrodka Rozwoju Edukacji,
 • zapewnienie transparentności i otwartości prowadzonych spraw przez Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • uproszczenie i optymalizacja procesów,
 • zwiększenie zakresu danych finansowo-księgowych do których mają dostęp pracownicy,
 • stworzenie spójnego systemu identyfikacji i uwierzytelniania użytkownika oraz komunikacji z innymi urzędami,
 • zoptymalizowane czasu pracy pracowników Ośrodka,
 • zminimalizowanie wydatków na papierowy obieg dokumentów.

 

Czas trwania projektu: od 1 września 2019 do 20 grudnia 2021 r.

Numer projektu: POPC.02.02.00-00-0028/19-00

Wartość projektu: 3 341 592,99 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 827 990,14zł


Data wytworzenia: 2020-01-21 Autor: Anna Dróżdż Data publikacji: 2020-01-21 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor BIP Data ostatniej modyfikacji: 2023-05-26 Osoba modyfikująca: Redaktor BIP

 

        

Podmiot udostępniający informacje: Informatyczne Centrum Edukacji i Nauki Data stworzenia : 2023-05-23 18:20 Autor : Data publikacji : 2023-05-23 18:20 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-11-10 14:02 Osoba modyfikująca :