Informacja o projekcie pn. „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju Edukacji”

Nazwa projektu „Cyfryzacja procesów back – Office w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administarcja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.2 Cyfryzacja procesów back – Office w administracji rządowej. Cel projektu Projekt ma na celu usprawnienie funkcjonowania Ośrodka Rozwoju Edukacji poprzez cyfryzację […]

 

Informacja o projekcie pn. „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego (Etap II)”

Nazwa projektu „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Cel projektu Projekt ma na celu zwiększenie możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu przedmiotowym oraz w zindywidualizowanym podejściu […]

 

Projekty realizowane

Nazwa projektu WDROŻENIE KRAJOWEGO SYSTEMU DANYCH OŚWIATOWYCH (KSDO) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty. Projekt ma na celu pełne produkcyjne wdrożenie rozwiązania informatycznego integrującego bazy danych systemu oświaty, tworzonego w ramach projektu […]