Świadczenie usługi infrastruktury utrzymaniowej z zapewnieniem bezpieczeństwa i kopiami zapasowymi w ramach projektu: „Opracowanie prototypu systemu do przeprowadzania egzaminów próbnych / testów diagnostycznych on-line w zakresie przygotowania ucznia do egzaminu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty” (numer referencyjny: ZA.233.1.2023)